Diabeedi ravimid

Diabeedi ravimid jagatakse:
Suukaudsetest ravimitest on Eestis kasutusel viis erinevat ravimrühma:
  • biguaniidid
  • sulfonüüluuread
  • glitasoonid
  • DPP-4 inhibiitorid
  • SGLT-2 inhibiitorid

Diabeedi ravi on efektiivseim, kui lisaks ravimite võtmisele tehakse muutusi elustiilis.