Ühingust

q

EESMÄRGID

MTÜ Diabeedispetsialistid tegevuse põhieesmärgiks on Eestis diabeedi valdkonnas töötavate spetsialistide koondamine, tagamaks valdkonna jätkusuutlikkus ning diabeedialase abi kättesaadavus ja ühtlane kvaliteet.

MTÜ Diabeedispetsialistid:

  • korraldab ja koordineerib erinevaid täiendkoolitusi
  • teeb koostööd riiklike-, munitsipaal-, sotsiaal-ja haridusvaldkonnas ning erasektoris tegutsevate organisatsioonidega, parandamaks spetsialistide enesearengu võimalusi.
  • algatab ja osaleb diabeedialases teadustöös ja projektides.

PÕHIKIRI

MTÜ Diabeedispetsialistid põhikiri kirjeldab ühingu:

  • üldsätteid ja eesmärke
  • liikmete vastuvõtmist, kohustusi, õigusi ja väljaarvamist
  • üldkoosoleku ja juhatuse rolli
qode interactive strata
TNN Grupipilt

TEGEVUSED

MTÜ Diabeedispetsialistid:

  • korraldab ja koordineerib erinevaid täiendkoolitusi
  • algatab ja osaleb diabeedivaldkonda arendavates projektides
  • toetab diabeedialal töötavatele spetsialistidele enesearengu võimaluste loomist
  • aitab tagada diabeedialase abi kättesaadavust ja ühtlast kvaliteeti